nieuws

Update 3. Lees hier belangrijke informatie over uw abonnement tijdens corona

LEES HIER; BELANGRIJKE INFORMATIE M.B.T UW ABONNEMENT BIJ MOTION TIJDENS CORONA
Beste ouders/verzorgers, beste leden van Motion.

Langs deze weg een nieuwe update m.b.t uw abonnement tijdens de corona-crisis
U heeft allen ongetwijfeld de persconferentie van afgelopen dinsdag 21 April gevolgd.
Tijdens de persconferentie werd duidelijk gemaakt welke verscherpte maatregelen gehandhaafd blijven en welke worden versoepeld
Hoewel de kinderopvang en basisscholen na de meivakantie weer voorzichtig open mogen, is het verzorgen van danslessen aan groepen binnenshuis nog niet toegestaan
Voor bewegen en dansen in groepen binnen is er op dit moment nog geen protocol en dus ook nog geen akkoord van het RIVM.
Wij vinden het natuurlijk erg jammer dat we onze diensten niet kunnen hervatten en onze leden voorlopig nog niet in levende lijve kunnen begroeten.
Daarom heeft Motion besloten om de maand MEI uw contributie over te slaan, lees; NIET in rekening te brengen
In een situatie waarbij iedere dag en week andere beslissingen genomen moeten worden, lijkt het niet meer realistisch om vast te houden aan eerder genomen beslissingen. Ons voornemen om de maand mei te werken met tegoedbonnen voor inhalen, komt hiermee dan ook te vervallen
De maand Mei zullen we qua contributie overslaan, aangezien het in deze roerige tijd lastig is om de kwaliteit te leveren zoals we dit graag zouden willen
Omdat we het wel heel belangrijk vinden connectie te houden met onze leden, zullen we in de maand Mei zeker nog een beperkt aantal online lessen verzorgen zodat onze studenten thuis toch lekker in beweging kunnen blijven. De online lessen in Mei zijn voor een ieder die dit leuk vindt te bekijken/volgen
Wij hopen en verwachten begin Juni weer voorzichtig open te kunnen en iedereen weer te mogen verblijden met lessen in de studio.
Wij bekijken daarnaast ook of het haalbaar is om de hele maand juli ( zomervakantie) 1 extra maand open te blijven, zodat er toch nog langer gedanst kan worden.
Op dit moment wordt er door alle dansbonden en organisaties van Nederland hard gewerkt aan duidelijke richtlijnen en een eenduidig protocol voor deze branche.
De maand mei nemen we dan ook de tijd om zoveel mogelijk informatie in te winnen en ons goed voor te bereiden zodat we bij een opening de veiligheid kunnen waarborgen voor iedereen die de dansstudio binnenkomt.

We hopen op uw begrip en danken u voor de steun de afgelopen tijd,
Fijn dat u bereid bent geweest om tot nu toe uw lidmaatschap aan te houden!

Wij hopen begin Juni iedereen weer terug te zien en stapsgewijs komen we er samen allemaal weer bovenop!
Blijf in mei dansen thuis, want een aantal docenten zorgen nog steeds voor leuke online lessen

Keep Safe!

Syglien Roosveld
Owner/Founder

Motion Dance Studio